Transit

- Transit konusu her türlü danışmanlık ve lojistik hizmeti. 
- Transit konusu emtia ile ilgili vesaiklerin temin edilmesi. 
- Transit konusu emtianın G.T.I.P nin belirlenmesi. 
- Transit konusu emtianın müsadelerini almak. (Veteriner belg.,Sağlık sert vs.) 
- Transit konusu emtianın Beyanname yazılımı, onayı, muayenesi ve tespiti. 
- Transit konusu emtia için Araç temini ve yüklemesinin yapılması. 
- Transit konusu eşyaların isteğe bağlı olarak sigortalanması. 
- Emtiada hasar, eksiklik veya yanlışlık var ise tutanak tanzim ettirilmesi. 
- Ardiye, mesai v.s. ödemeleri yapmak. 
- lgili Gümrüğe veya ülkeye sevkini gerçekleştirmek.