İzinler

- Dahilde İşleme İzin Başvuruları`nın hazırlanması ve izinlerin temini 
- Yatırım Teşvik Belgesi başvurularının hazırlanması ve izinlerin temini 
- TSE uygunluk denetimi başvuruları ve izinlerin temini 
- Tarım , Sağlık Bakanlıkları ile diğer bakanlıklara başvurular ve belge teminleri