İthalat

- İthal edilecek eşya ile igili olarak fizibilite çalışmasının yapılması, 
- Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları, 
- Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi, 
- Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi, 
- Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarını yaptırılması, 
- Ordinonun alınması, 
- Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti, 
- Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi,
- Küşat yapılması, 
- Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması, 
- Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi, 
- Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması, 
- İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi, 
- Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.