İhracat

- İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması, 
- Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV, 
- Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk 
- tasdik işlemleri vb. yapılması, 
- Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması, 
- Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti, 
- Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması, 
- Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi, 
- İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması, 
- Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi, 
- Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi, 
- Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi, 
- Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması, 
- Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.