Hizmet Kalitesi

HİZMET KALİTESİ VE KRİTERLERİMİZ:

• Doğruluk
• Güvenilirlik
• Profesyonellik
• Süreklilik
• Erişilebilirlik
• Tamlık
• Anlaşılabilirlik
• Eş zamanlılık

İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİMİZ:


• Müşteri odaklılık
• Dürüst çalışma ilkesi
• Teknolojik gelişmeler öncülüğünde yenilikçilik
• Yetki ve sorumluluk paylaşımı