Depolama

  • Genel antrepomuz değişik tipteki ürünlerin depolanması için üç ayrı bölümden oluşmakta, böylelikle eşya niteliğine göre ayrı ayrı yerlerde depolanmaktadır.
  •  
  • Gelişmiş yükleme, indirme, taşıma ve istifleme cihazları ile donatılmış antrepomuzda hijyen kurallarına çok önem verilmekte ve depolama sırasında eşyanın zarar görmesine karşı tüm önlemler alınmaktadır..

  • Eşya, antrepomuza geldiği andan itibaren yükleme ve boşaltma dahil olmak üzere tüm risklere karşı %100 sigorta güvencesindedir.

  • Genel antrepomuzda satıcısı ve göndericisi belli olan ancak alıcısı belli olmayan eşya sorumluluğumuzda durmakta, alıcısı belli olduktan sonra kısmen veya tamamen gümrüklenerek teslimi gerçekleştirmektedir. Ayrıca gümrüklenmiş eşyanın, ortak depolama bölümünde müşteriye istediğinde teslim edilmek üzere depolaması yapılmaktadır. Antrepomuz konumu itibarı ile müşterilerine önde gelen sanayi kuruluşlarına yakın olmanın avantajını sağlamaktadır.
  • Kamera sistemi ve 24 saat profesyonel ekip tarafından güvenlik hizmeti ile yangın alarm sistemi bulunmaktadır.
  • Antrepomuzda ; Serbest dolaşımdaki malların depolanması, Serbest dolaşıma girmemiş malların depolanması, Emre gelen eşyanın depolanması, Kapsamlı elleçme hizmetleri verilmektedir.